Những con đường, cánh đồng hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp

23
0
Chia sẻ

Loài hoa này đi vào văn chương nhạc họa với câu chuyện bi thương: hoa vừa kịp nở lá vội tan, lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn, chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa. Vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau, cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ…


Nguồn: Seven Channel Official